نوشته‌ها

معافیت گمرکی تجهیزات گردشگری

سرپرست معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: معافیت گمرکی تجهیزات گردشگری حمایت دولت از بخش خصوصی است.