نوشته‌ها

بازدید رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور از بافت تاریخی شهر شاهدیه

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری از تپه‌های دست‌ساز تل و گودال باغ‌های هم پیوند دست‌کند، قلعه نظامی مربوط به دوران ساسانیان و قلعه مسکونی گردفرامرز بازدید کرد.