نوشته‌ها

شب فرهنگی شهرستان اشکذر با برنامه‌های متنوع گردشگری و فرهنگی برگزار شد

شب گذشته همزمان با پنجم فروردین بزرگداشت شهرستان اشکذر در مسجد ریگ شهر مجومرد برگزار شد.

پایان مرمت و سامان‌دهی مسجد تاریخی زردگ اردکان

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان از پایان پروژه مرمت و سامان‌دهی مسجد تاریخی زردگ اردکان خبر داد.

شروع مرمت و ساماندهی اولین مسجد گلین اردکان

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان از آغاز پروژه مرمت و ساماندهی مسجد تاریخی زردگ اردکان خبر داد.

پایان مرمت یک مسجد تاریخی در ابرکوه

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابرکوه از پایان پروژه مرمتی مسجد تاریخی حاج جمال اردی خبر داد.

آغاز مرمت مسجد تک مناره عزآباد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اشکذر از آغاز پروژه مرمتی در مسجد تک مناره عزآباد خبر داد.

مرمت استحفاظی مسجد تاریخی و ثبتی حاجی قاضی ابرکوه

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ابرکوه از مرمت استحفاظی مسجد تاریخی و ثبتی حاجی قاضی ابرکوه خبر داد.