نوشته‌ها

حل مشکلات آسیاب دو سنگی و مسجد جامع محمدآباد میبد

مشکلات آسیاب دو سنگی و مسجد جامع محمدآباد در شهرستان میبد حل می‌شود.