نوشته‌ها

در نشست قنات‌های 11 گانه میراث جهانی ایران مطرح شد؛

حفاظت از قنوات حمایت کشوری را می‌طلبد/پدر قنات یزد پدری را در حق قنات زارچ تمام کرد

مدیر پایگاه میراث جهانی قنات زارچ گفت: قنات میراثی گران‌بها برای استان یزد و کشور است و حمایت از این قنوات موضوعی مهم و اساسی است که حمایت کشوری را می‌طلبد.