نوشته‌ها

استاندار یزد قدم در مسیر طولانی‌ترین رگ حیاتی جهان گذاشت

مدیر پایگاه میراث جهانی قنات زارچ گفت: استاندار یزد به همراه استاندار خراسان جنوبی از قنات زارچ و آسیاب آبی وزیر بازدید کردند.