نوشته‌ها

قنات تاریخی نبادان، حیات بخش سرو ابرکوه

قنات تاریخی نبادان سازه ای است تاریخی واقع در جنوب و جنوب غربی شهرستان ابرکوه که آبشخور اصلی سرو تاریخی این شهرستان محسوب می شود.