نوشته‌ها

ثبت اثر طبیعی درخت کهن‌سال داغداغان روستای پندر تفت

معاون میراث‌فرهنگی استان یزد از ثبت درخت کهن‌سال داغداغان روستای پندر شهرستان تفت در فهرست آثار طبیعی ملی کشور خبر داد.