نوشته‌ها

عمارت بادگیر باغ جهانی دولت آباد، رنگ و روی تازه ای گرفت

مدیر پایگاه میراث جهانی باغ دولت‌ آباد گفت: نمای بیرونی عمارت بادگیر باغ جهانی دولت آباد مرمت و بهسازی شد.