نوشته‌ها

انتصاب سرپرست جدید پایگاه ملی بافت تاریخی شهر اردکان

مراسم معارفه سرپرست جدید پایگاه ملی بافت تاریخی شهر اردکان برگزار شد.