نوشته‌ها

مرمت مسجد شیخی‌های یزد

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد از مرمت و سامان‌دهی مسجد تاریخی شیخی‌ها یزد پس از سال‌ها خبر داد.

مرمت آرامستان جوی هرهر شهر میراث جهانی یزد

معاون میراث‌‌فرهنگی اداره کل میراث‌‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد از مرمت و ساماندهی آرامستان تاریخی جوی هرهر شهر میراث جهانی یزد خبر داد.

مرمت ۶۲ بنای شاخص میراث‌فرهنگی تا پایان شهریور ۱۴۰۲ در سطح استان یزد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد از مرمت ۶۲ بنای شاخص میراث‌فرهنگی تا پایان شهریور ۱۴۰۲ در سطح استان با اعتباری بالغ بر ۳۱۹ میلیارد ریال خبر داد.

ثبت دو بنای فرهنگی تاریخی بافق در فهرست آثار ملی کشور

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد از ثبت دو بنای فرهنگی تاریخی شهرستان بافق در فهرست آثار ملی ایران خبر داد.

ثبت 5 اثر ناملموس یزد در فهرست میراث ملی کشور

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد از ثبت 5 اثر یزد در فهرست میراث آثار ناملموس کشور خبر داد.

ثبت بافت تاریخی هرابرجان و 6 اثر تاریخی یزد در فهرست آثار ملی کشور

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد گفت: بافت تاریخی هرابرجان و 6 اثر تاریخی یزد در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

ثبت اثر طبیعی درخت کهن‌سال داغداغان روستای پندر تفت

معاون میراث‌فرهنگی استان یزد از ثبت درخت کهن‌سال داغداغان روستای پندر شهرستان تفت در فهرست آثار طبیعی ملی کشور خبر داد.

ثبت 4 اثر تاریخی فرهنگی یزد در فهرست آثار ملی کشور

معاون میراث‌فرهنگی استان یزد از ثبت 4 اثر تاریخی فرهنگی یزد در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

توقف عملیات تجاوز به حریم کوشک عزت‌آباد ابرکوه

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد از توقف عملیات جدول‌بندی در حریم کوشک عزت‌آباد خبر داد.