نوشته‌ها

استفاده از ظرفیت اعتبارات و تسهیلات تبصره 18 برای بخش گردشگری در راستای حمایت از سرمایه گذاران

معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد گفت: ظرفیت تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1397و 1398می تواند در راستای اشتغالزایی بخش گردشگری ،رشد زیر ساختها و حمایت از سرمایه گذاران عامل رونق و تحرک می باشد.