نوشته‌ها

آغاز طرح پایش بافت تاریخی ابرکوه

سرپرست پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی ابرکوه گفت: طرح پایش بافت تاریخی ابرکوه به منظور بررسی راه حل های مسائل موجود در بافت تاریخی ابرکوه تهیه می شود.