نوشته‌ها

سرمایه‌گذار خانه های تاریخی یزد خبر داد:

احیای خانه‌ دانشمندی و آقایی‌زاده یزد با جذب اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی

مدیر شرکت سرمایه‌گذار ۲ بنای تاریخی یزد گفت: با تحویل بناها، مرمت و احیای خانه‌های تاریخی دانشمندی و آقایی‌زاده را با اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی آغاز می‌کنیم.