نوشته‌ها

یزد، در صدر استانهای گردشگری ایران

براساس امتیاز بندی عملکرد شاخص های تخصصی سال 1398،  معاونت گردشگری استان با کسب 85 امتیاز از مجموع 100 امتیاز، رتبه اول کشور را بدست آورد.پس از یزد، استانهای مازندران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمان و اردبیل قرار گرفتند.