نوشته‌ها

خامسی عضو کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد در گفتگو با میراث‌فرهنگیگردشگریوصنایع‌دستییزد:

مدیریت شهری و سازمان‌های مردم‌نهاد، دو رکن اساسی برای توسعه صنعت گردشگری یزد هستند

عضو کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اقدامات و برنامه‌های این کمیسیون برای توسعه صنعت گردشگری در شهر یزد، گفت: قطعاً مدیریت شهری و مشخصاً شهرداری‌ها و شورای شهر از ارکان تأثیرگذار در حوزه توسعه صنعت گردشگری هستند و بدون حضور فعال آن‌ها برنامه‌ریزی‌ها و اهداف تعیین‌شده در اسناد مختلف در حوزه گردشگری محقق نخواهد شد.