نوشته‌ها

آغاز مرمت و ساماندهی بافت تاریخی شهر هرات

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خاتم از مرمت و ساماندهی یکی از مهمترین معابر بافت تاریخی شهر هرات برای اولین بار در تاریخ این شهر، خبر داد.

معابر بافت تاریخی شهر هرات ساماندهی می شود

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خاتم از ساماندهی معابر بافت تاریخی پشت مسجد جامع هرات خبر داد.