نوشته‌ها

یزد شهر باغ های ایرانی می شود

مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان یزد با اشاره به تعداد زیاد باغ های ایرانی در استان یزد گفت:باغ در کویر یزد معنا پیدا می کند چون ساختار کویر نیاز به باغ دارد منشا باغ های ایرانی در کویر مرکزی ایران است.