نوشته‌ها

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور تأکید کرد:

جانمایی برای ایجاد شهرک صنایع‌دستی در اردکان

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور با تأکید بر اینکه جانمایی برای ایجاد شهرک صنایع‌دستی در اردکان باید اتفاق بیفتد و صنایع‌دستی، میراث‌فرهنگی و گردشگری در آن ارائه شود، تصریح کرد: هر خانه و هر بوم‌گردی می‌تواند به کارگاه آموزشی، تولید و فروش تبدیل شود.