نوشته‌ها

در نشست شورای اداری ابرکوه انجام شد؛

تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره ‌میراث ‌فرهنگی شهرستان ابرکوه

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان در جلسه شورای اداری ابرکوه گفت:شهرستان ابرکوه متفاوت از سایر شهرستان ها است و تلفیق آثار تاریخی، طبیعی، فرهنگی، صنایع دستی و ... به قدری زیاد است که می توانیم آن را یکی از غنی ترین شهرها در حوزه سه گانه خود بدانیم .