نوشته‌ها

معرفی کوتاه از اولین شهدای انقلاب اسلامی در استان یزد/ نقش تأثیرگذار شهید آیت‌الله صدوقی در پیروزی انقلاب اسلامی

شهر متدین و مذهبی یزد به زعامت علمای اعلام به ویژه شهید صدوقی در کنار دیگر شهرهای کشورمان به عنوان شهری اثربخش درروند کلی انقلاب محسوب می‌شود.