نوشته‌ها

شروع سرشماری نفوس و مسکن بافت‌تاریخی یزد

معاون میراث‌فرهنگی از شروع سرشماری نفوس و مسکن در بافت‌تاریخی شهر یزد خبر داد.