نوشته‌ها

جشنواره ملی شتر تک کوهانه در بافق برگزار شد

جشنواره ملی شتر تک کوهانه به میزبانی ایستگاه تحقیق و توسعه شتر تک کوهانه کشور بافق برگزار شد.