نوشته‌ها

داوری ۲۹۲۵ اثر در دبیرخانه نخستین جشنواره ملی تولیدات چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی/ دستاوردهای مهم فرهنگی و اقتصادی با رونق میراث‌فرهنگی

دبیر جشنواره تولیدات چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی گفت: میراث ارزشمند ایران اسلامی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیادی است، چراکه رونق میراث‌فرهنگی، دستاوردهای مهم فرهنگی و اقتصادی خواهد داشت.