نوشته‌ها

عضو هیئت‌مدیره جامعه هتلداران ایران

صنایع‌دستی باید دوام و قیمت مناسبی داشته باشد تا در هتل‌ها و بوم‌گردی‌ها کاربردی شود

عضو هیئت‌مدیره جامعه هتلداران ایران لازمه کاربردی کردن صنایع‌دستی در هتل‌ها و بوم‌گردی‌ها را قیمت مناسب و دوام بالای آن‌ها دانست.