نوشته‌ها

بیش از هزار و سیصد قلم از سکه های گنجینه میراث فرهنگی یزد مرمت و احیا شد

کارشناس مسئول موزه ها و امین اموال فرهنگی استان یزد: از مرمت و ساماندهی بیش از 1300 قلم سکه تاریخی در استان یزد، خبر داد.