نوشته‌ها

تفت، میزبان سومین جشنواره آلبالو

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان یزد از برگزاری سومین جشنواره آلبالو و فرآورده های آن در روستای طزرجان شهرستان تفت خبر داد.