نوشته‌ها

1000 سفیر فرهنگی مفسر میراث فرهنگی کشور در نوروز / مثلث طلایی گردشگری بیشترین آمار راهنمایان را دارد

رئیس تشکل حرفه‌ای راهنمایان ایران از فعالیت حدود 1000 سفیر فرهنگی در کشور در ایام نوروز خبر داد و گفت: «برای ایام نوروز ۶۲۷ راهنمای گردشگری و بیش از ۵۰۰ نفر داوطلب در ۲۲ استان کشور در ابنیه تاریخی و موزه‌ها مستقرشده‌اند.»