نوشته‌ها

استان یزد باقوت و متفاوت از سال‌های گذشته در نمایشگاه گردشگری شرکت کرد

فرماندار اشکذر گفت: استان یزد امسال باقوت هرچه‌تمام‌تر و متفاوت از سال‌های گذشته در نمایشگاه گردشگری شرکت کرد.