نوشته‌ها

رهاسازی 733 کبوتر در آسمان بافت جهانی یزد

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد از آزاد سازی 733 کبوتر در آسمان بافت جهانی یزد همزمان با سالروز ثبت جهانی یزد خبر داد.»