نوشته‌ها

تشدید نظارت بر رعایت پروتکل بهداشتی در مراکز اقامتی استان یزد

معاون گردشگری یزد از تشدید نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراکز اقامتی استان یزد خبر داد.