نوشته‌ها

کمیته گردشگری طبیعی و روستایی در استان یزد راه انداری می شود

به منظور راه اندازی کمیته گردشگری طبیعی و روستایی استان یزد، جلسه ای با حضور مدیر کل، سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی استان و مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری یزد در محل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد تشکیل شد.