نوشته‌ها

رئیس جمهوری در شورای اداری استان یزد:

امیدواریم با پایان کرونا زمینه برای فعال‌تر شدن بخش گردشگری فراهم شود

رئیس جمهوری در پایان سفر به استان یزد با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری گفت: «امیدواریم با پایان کرونا زمینه برای فعال‌تر شدن بخش گردشگری فراهم شود.»