نوشته‌ها

دو خانه تاریخی در یزد به مزایده گذاشته شد

دو خانه تاریخی دانشمندی و آقایی زاده یزد به مزایده گذاشته شد.