نوشته‌ها

بازاریابی و تبادل فرهنگ دستاوردهای نمایشگاه صنایع‌دستی

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بابیان اینکه نمایشگاه صنایع‌دستی صرفاً مربوط به عرضه صنایع‌دستی نیست گفت: «در این نمایشگاه بازار سازی و بازاریابی، ایجاد حلقه‌های زنجیره صنایع‌دستی و همچنین تبادل فرهنگ و آداب‌ورسوم نقاط مختلف کشور در حال اتفاق افتادن است.»