نوشته‌ها

در سال مالی ۹۷ انجام شد؛ تکمیل زیر ساخت ۱۷ طرح گردشگری در استان

معاون سرمایه گذار ی و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد گفت: «در سال مالی ۹۷ در مجموع ۱۷ زیرساخت گردشگری در یزد تکمیل شده است.»