نوشته‌ها

درخشش هنرمندان یزد در برنامه داوری مهر اصالت بین‌المللی شورای جهانی صنایع‌دستی

معاون صنایع‌دستی استان یزد از درخشش 3 هنرمند یزدی در رویداد بین‌المللی برنامه داوری مهر اصالت بین‌المللی شورای جهانی صنایع‌دستی در شهر بخارا، واقع در کشور ازبکستان خبر داد.