نوشته‌ها

برای اولین بار در کشور صورت گرفت

ساماندهی خودرو های سافاری در یزد

مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان یزد با اولین خودروهای صافاری در یزد اشاره کرد و گفت: فعالیت این خودروها با حضور دکتر مونسان آغاز شد و برچسب گزاری شدند و این برای اولین بار در کشور است.