نوشته‌ها

استفاده از ظرفیت خانه های مسافر استان یزد در اسکان میهمانان نوروزی

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی یزد از استفاده تمام ظرفیت های خانه های مسافر استان در اسکان میهمانان نوروزی خبر داد.