نوشته‌ها

حمایتمان از صنایع‌دستی 100 درصدی است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد گفت: «سیاست کلی ما مبنی بر حمایت 100 درصدی از صنایع‌دستی است و شبکه‌سازی جزء مهم‌ترین برنامه‌ها در این حوزه است.»