نوشته‌ها

مدیر پایگاه میراث جهانی قنوات یزد:

حمایت از قنوات نیازمند اقدام ملی است

مدیر پایگاه میراث جهانی قنوات یزد گفت: ثبت جهانی این میراث ارزشمند به‌منزله حمایت کشوری از این قنوات است و باید به این مهم نگاه ویژه داشت.