نوشته‌ها

پروژه مرمت و ساماندهی حصار تاریخی شمالی ابرکوه رو به پایان است

سرپرست پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی ابرکوه از انجام مراحل نهایی پروژه مرمت و ساماندهی حصار تاریخی شمالی ابرکوه خبر داد.