نوشته‌ها

تدقیق و تعیین اولویتهای مرمت و بازسازی حصار بافت تاریخی یزد

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد گفت: یکی از شاخصه های باشکوه شهر یزد، برج و باروی آن است که در برگیرنده بخشی از عرصه بافت تاریخی و ثبتی یزد می باشد.