نوشته‌ها

بازدید مدیرعامل صندوق توسعه و احیا از باغ جهانی پهلوان‌پور یزد

مدیرعامل صندوق توسعه و احیا از باغ جهانی پهلوان‌پور یزد بازدید کرد و در حاشیه این بازدید، نشست مشترک مدیرعامل صندوق توسعه و احیا و فرماندار مهریز در محل فرمانداری شد.