نوشته‌ها

در جمع مردم یزد

رئیسی: ملت ما اراده کرده مقاومت کند و کشور را به پیش ببرد

رییس جمهوری گفت: ملت ما اراده کرده ایستادگی کند و مقاومت کند و کشور را به پیش ببرد.