نوشته‌ها

صندوق احیاء حامی کاربری موزه‌ها

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از بناهای تاریخی از حمایت صندوق احیا از کاربری موزه در شهر جهانی یزد خبر داد.