نوشته‌ها

جوابیه مدیر پایگاه میراث جهانی باغ دولت یزد در پی انتشار مطلب و فیلمی با عنوان وضعیت اسفناک باغ جهانی دولت آباد

مدیر پایگاه میراث جهانی باغ دولت یزد در خصوص انتشار مطلبی در فضای مجازی با عنوان وضعیت اسفناک باغ جهانی دولت آباد، جهت روشن شدن موضوع و آگاهی دوست داران واقعی میراث فرهنگی توضیحاتی را ارائه داد.