نوشته‌ها

بخش ویژه دانش‌آموزی به دومین جشنواره ملی زیلوی برتر اضافه شد

معاون صنایع‌دستی استان یزد از اضافه شدن بخش ویژه «دانش آموزان» به دیگر بخش‌های دومین جشنواره ملی زیلوی برتر خبر داد.

پوستر جشنواره ملی زیلوی برتر رونمایی شد

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد از رونمایی پوستر دومین جشنواره ملی زیلوی برتر توسط استاندار یزد در حاشیه نمایشگاه پژوهش و فناوری استان یزد خبر داد.