نوشته‌ها

برگزاری جشنواره توت برای اولین بار در استان یزد

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان یزد از برگزاری نخستین جشنواره توت در روستای مزرعه ملا شهرستان تفت خبر داد.