نوشته‌ها

نخستین جشنواره تجربه محور برداشت پسته شهر احمدآباد برگزار شد

رئیس اداره‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان از برگزاری نخستین جشنواره تجربه‌محور برداشت پسته شهر احمدآباد خبر داد.

برپایی نخستین جشنواره تجربه‌محور برداشت پسته شهر احمدآباد

رئیس اداره‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان از برپایی نخستین جشنواره تجربه‌محور برداشت پسته شهر احمدآباد خبر داد.